Muzikale opstellingen

Thematische muziek- en gezinssculpturen

Krijg eenvoudig en efficiënt een zicht op wat er speelt

EENVOUDIG EN EFFICIËNT EEN ZICHT OP WAT ER SPEELT

Het werken met muzikale sculpturen is een eenvoudige, efficiënte en laagdrempelige manier om meer zicht te krijgen op situaties of vragen rond opleiding, werk, relaties, zingeving… Ook gezinsopstellingen om zicht te krijgen op de dynamieken die spelen in je gezinssysteem zijn mogelijk.

We gebruiken muziekinstrumenten om een beeld (opstelling of sculptuur) in de ruimte neer te zetten. Zo zie je in één oogopslag wat er allemaal meespeelt en welke plaats alle elementen in het geheel hebben. Door samen op de verschillende instrumenten te spelen, wordt ook meer hoor- en voelbaar wat er klinkt. Vervolgens kunnen we mogelijkheden tot verandering ontdekken en ermee gaan experimenteren.

De nadruk ligt op doen en niet op lange gesprekken en er snel de mogelijkheid om ter plekke te oefenen met nieuwe inzichten en gedrag.

Voor het bespelen van de instrumenten is geen enkele muzikale ervaring nodig. De instrumenten en de wijze waarop ze onder begeleiding van de therapeut bespeeld worden, vragen geen oefening of muzikale kennis vooraf.

  • Dit kan individueel in enkele sessies of een traject.  Een traject duurt gemiddeld 4 sessies.
    • 90€ voor een losse sessie van 1,5u
    • 320€ bij een traject van 4 sessies (80 €/sessie)
    • 55 € in een langer lopend traject van muziektherapie
  • In groep is het mogelijk om in één of meerdere sessies gericht rond een bepaalde vraag, dynamiek, … te werken:

INTERNAL FAMILY SYSTEMS (IFS)

Iets in jou zegt…

Ontmoeting van je innerlijke delen in beeld, klank en verhaal.

Binnen IFS (Intern Family Systems) richten we de blik naar de innerlijke wereld en je persoonlijke intern familiesysteem. Het is normaal dat er innerlijke delen ontstaan. Ieder van ons ontwikkelt deze om op te groeien.

“In IFS-therapie gaan we ervan uit dat we vanbinnen allemaal verschillende spreekwoordelijke ‘delen’ hebben. Een simpel voorbeeld vinden we in de zegswijze ‘mijn hoofd zegt…, mijn hart…’.
We mogen die ‘delen’ beschouwen als verschillende aspecten van iemands persoonlijkheid. Die hebben bij wijze van spreken allemaal hun eigenheden, hun intenties. In moeilijke omstandigheden nemen die allemaal bepaalde rollen en verantwoordelijkheden op zich om ons te helpen.
Tegelijkertijd weet jij, diep vanbinnen, het best wat goed is voor jou. Die ‘plek’ binnenin kunnen we je essentie noemen, of ‘je Zelf’, een soort intrinsieke wijsheid of intuïtie dus. Hier gaan we, als we verder met IFS-therapie aan het werk gaan, heel vaak beroep op doen.” (Bron: Lieve Van Beeck)

Bij kwetsuren in ons leven, groot/klein/veel, ontstaan er gekwetste delen. En om te zorgen dat die niet opnieuw gekwetst worden, komen er beschermers en ook echte helden, pompiers, op de proppen als er risico is om opnieuw gekwetst te worden. De lieve, de pleaser, de roeper, de boze, de stille, de rebel,… Allemaal om te zorgen…, voor jou…dat jij overeind blijft en kan overleven. Ze lijken niet even handig en gemakkelijk, maar het is wel ingenieus van ons systeem.

Met IFS-therapie (Internal Family Systems) gaan we stap voor stap op ontdekking naar deze innerlijke wereld, en bewust verbinding maken met elk deel. Zodat alle delen in jou gezien en gehoord worden. En ze vanuit je Zelf geleid worden, zodat je er niet meer wordt door overspoeld.

We doen dit met gesprek, poppetjes, , beeld, … gecombineerd met de mogelijkheden binnen muziektherapie (muzikale opstellingen, improvisatie, stem, …). Steeds op jouw tempo en ritme, zodat je dichter bij je Zelf komt en ook vanuit je Zelf je leven kun leiden.

Neem even contact op als je een woordje uitleg of een afspraak wenst.


SYSTEMISCHE RETRAITE

Waar sta je nu? Wat draag je mee uit het verleden? Hoe wil je kijken naar de toekomst?

Een all in weekend van waarbij je door oa. systemisch werk een blik krijgt op wat er speelt bij je persoonlijke thema, en je ook ziet, hoort, en voelt wat er kan en mag transformeren.

We doen dit oa. met muzikale familieopstellingensystemisch  lichaamswerkmeditatieindividuele opstellingensoundhealing, voorouderwerk…
Meer info vind je onder retraites.