Muziektherapie

Wat?

Muziektherapie is een non-verbale, ervaringsgerichte therapie. Het gaat over muziek beleven, elk op zijn manier. Via muziek kan worden gevoeld, gezongen, verteld, verklankt waar de woorden (nog) ontbreken of overstemmen. Muzikaal zijn we allemaal. We hebben een eigen stem, klank, ritme,…

Muziek bezit de kracht om met ieders eigenheid (terug) contact te maken en te ‘vertellen’ wat er binnenin leeft. Muziek in al zijn uitingen vormt de taal binnen muziektherapie. Een taal om contact te maken met wat er zich innerlijk afspeelt, te horen, voelen, te laten zijn en daarna ook verder te verkennen.
Dit kan gebeuren aan de hand van muziek beluisteren, bestaande muziek naspelen, improviseren, zingen, stem, ademhaling, liedjes schrijven, muzikale spelsituaties, etc.

Gesprek kan en mag, maar hoeft niet.  En ook de omgekeerde beweging is er: muziek kan en mag, maar hoeft niet. We gaan op weg met dat wat er voor jou past, en aandient. We volgen jouw tempo en ritme.

Het is niet van belang dat je muzikale ervaring hebt, om effect te ervaren bij de therapie.

Voor wie?

Voor jongeren (vanaf 12 jaar) en volwassenen: Wanneer je in het dagelijkse leven het gevoel hebt dat je uit evenwicht bent geraakt en/of er problemen zijn ontstaan, kan muziektherapie ingezet worden.

Ik heb een bijzondere voeling met situaties waarbij contact en ontmoeting met jezelf of de ander niet (meer) vanzelfsprekend is.

Enkele voorbeelden waarbij muziektherapie zeer effectief is: zich moeilijk kunnen uiten, angst, depressie, niet goed in je vel zitten, autisme, onverwerkte emoties, rouw, trauma, ontwikkelings- en gedragsproblemen, verstandelijke beperking, dementie, schokkende gebeurtenis of trauma, dieper liggende thema’s of levensvragen, …

Muziektherapie kan ook ondersteunend of verdiepend in samenwerking met andere vormen van therapie of begeleiding. 

Wil je al eens kennis maken en meer zien over muziektherapie? In deze opname vertel en toon ik wat meer:

Over muziektherapie

Stem en klank

Verken wat je stem te vertellen heeft en hoe je door stemexploratie en stembevrijding je dichter bij je authentieke zelf komt.

Onze stem is nauw verbonden met ons lichaam, en draagt ons eigen verhaal mee. Onuitgesproken frustraties, verdriet, onverwerkte emoties, … zetten zich vast als blokkades in onze stem. Misschien moest je wel altijd stil zijn, mocht je je stem niet laten horen en lijk je dit nu niet meer te kunnen?

Bij Stem en Klank maak je (terug) de verbinding van je lichaam en stem naar de buitenwereld zodat de energie terug kan stromen. Een greep uit de oefeningen: stemopwarming, ademhaling, klankcirkels, klankmassage, (chakra) klankmeditatie, werken met je naam, natuurlijk stembereik, stemvibratie in je lichaam, bewegings- en energieoefeningen met klank, …

Het gaat niet over mooi zingen, wel over jezelf toestemming geven om te klinken én dat ook effectief te doen! Groeien met Stem en Klank!

In deze aflevering van het TV- programma ‘My Beautiful Life’ met Cynthia Reekmans vertel ik meer over ‘Stem en Klank’.

Over Stem en Klank

Stem en Klank wordt geïntegreerd binnen de therapiesessies, of kan worden gevolgd als aparte therapievorm.

Visie bij Vlinderklanken

Kom op verhaal met muziek als taal

Los van enige diagnose of etiket luister ik naar je verhaal, maak ik tijd voor contact en ontmoeting en zoek ik mee naar de weg die bij je past.  We nemen een diagnose mee in de therapiesessies als dit van belang is in je proces. Daarbij bekijken we vooral wat dit voor jou betekent en wat de impact ervan is op je leven.

Ik heb ervaring met oa. dementie, verstandelijke beperking, autisme, psychische kwetsbaarheid, psychose, burn-out, depressie, opvoedings- en ontwikkelingsvragen, eetstoornissen, gedragsproblemen … en leg vooral de focus op trauma.

Praktisch

  1. Intake: Tijdens een intake of kennismakingsgesprek verkennen we samen waaraan we kunnen werken in de muziektherapie. We maken praktische afspraken rond frequentie en tijdstip van de sessies. Bij de eerste kennismaking kan u iemand meebrengen. Bij jongeren zijn bij voorkeur beide ouders aanwezig bij de intake.  Meestal wordt er in het intakegesprek al wat ‘geproefd’ van muziektherapie.
  2. Duur en frequentie sessies: Dit is afhankelijk van je vraag en hoe intensief je in proces wilt gaan.  Vaak starten sessies wekelijks, en verminderen ze daarna naar 2 of 3-wekelijks. Maar alles is mogelijk, afgestemd op jouw vraag.

Tarieven

  • Infogesprek: Gratis (telefonisch, online of live) – 20 minuten
  • Intake: 55€/u
  • Individuele muziektherapie: 55€/u
  • Muzikale opstellingen en IFS (Internal Family Systems): 90 €/sessie van 1,5u – 55€/sessie in een traject muziektherapie
  • Individuele klanktherapie: 80 €/sessie van 1,5u – 55 €/sessie in een traject muziektherapie

Terugbetaling: Er is nog geen terugbetaling voor muziektherapie. U kan wel steeds een gemotiveerde aanvraag doen bij uw ziekenfonds. Vanuit de beroepsvereniging wordt er geijverd voor een erkenning van creatieve therapie.
* Indien financiële problemen u hinderen om de stap naar muziektherapie te zetten, neem dan contact op zodat we samen kunnen bekijken wat mogelijk is. Sociaal tarief (40€ per sessie) kan telkens voor 1 cliënt tegelijkertijd voor een jaar. Samenwerking met OCMW’s of andere diensten is mogelijk.

Locatie

Tielen: Bareelstraat 2  – 2460 Tielen  (Treinstation op 750m – Parkeren voor de deur)

Bekijk de locatie op Google Maps)

Gierle: Soulhorses – Oude Lillebaan 17 – 2275 Gierle (enkel individuele afspraken Soundhealing of Stem en klank)